Administracija

Pareigos

Vardas, pavardė

 

El. paštas

Direktorius

Gintautas Radžiukynas

 

mokykla@simnozum.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laima Majauskienė

 

pavaduotoja@simnozum.lt

Praktikos vadovas

Kęstutis Daniulevičius

 

pavaduotojas@simnozum.lt

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

Artūras Dimša

 

mokykla@simnozum.lt

Vyr. finansininkė

Lina Kyguolienė

 

buhalterija@simnozum.lt

Sekretorė

Asta Kamarauskaitė

 

mokykla@simnozum.lt

Mokyklos partneriai