Mokytojai

Pagarba ir dėmesys žmogui - mūsų kolektyvo veiklos pagrindas. Simno žemės ūkio mokykloje dirba žmonės, turintys pedagoginį pašaukimą, tvirtas žinias, didelę pedagoginio ir praktinio darbo patirtį. Mokykloje dirba 1 mokytojas ekspertas, 3 edukologijos magistrai, 5 mokytojai metodininkai, 16 vyresniųjų mokytojų,  9 mokytojai. Tobulindami mokymo programas ir mokymo priemones, naudodami modernias technologijas, geriausius mokymo metodus  mūsų pedagogai ugdo mokinius iš visos Lietuvos.

 

 

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija (nurodyti dalyką)

Dėstomi dalykai

Pareigos

1.

Gintautas Radžiukynas

Kūno kultūros mokytojas

Kūno kultūra

Direktorius

2.

Laima Majauskienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

Lietuvių k.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Kęstutis Daniulevičius

Inžinierinės mechanizacijos ir braižybos vyr. profesijos mokytojas

Braižyba ir spec. piešimas

Praktikos vadovas

4.

Jonas Zavistauskas

Vyr. profesijos mokytojas

Kelių eismo taisyklės, saugaus eismo pagrindai

Kelių eismo taisyklių, saugaus eismo pagrindų mokytojas

5.

Laimutė Zavistauskienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

Lietuvių k., kalbos kultūra, menai, meninė raiška

Lietuvių k. mokytoja

6.

Danutė Tacionienė

Rusų k. vyr. mokytoja, lietuvių k. mokytoja

Užsienio k. (rusų k.), spec. (rusų ) užsienio k., lietuvių k.

Rusų k. mokytoja

7.

Elena Varaškienė

Anglų k. vyr. mokytoja

Užsienio k. ( anglų k.), spec. (anglų) užsienio k.

Anglų k. mokytoja

8.

Edita Vailionienė

Geografijos mokytoja

Geografija

Geografijos mokytoja

9.

Ramutė Šarkauskienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

Matematikos mokytoja

10.

Napoleonas Andrijauskas

Kūno kultūros mokytojas ekpertas

Kūno kultūra

Kūno kultūros mokytojas

11.

Juozas Giniūnas

Statybos darbų vyr. profesijos mokytojas

Statybos darbų technologija

Profesijos mokytojas

12.

Antanas Malaškevičius

Statybos darbų vyr. profesijos mokytojas

Statybos darbų technologija

Profesijos mokytojas

13.

Irma Janulevičienė

Biologijos vyr. mokytoja

Biologija

Biologijos mokytoja

14.

Regina Dranginienė

Chemijos mokytoja, dorinio ugdymo vyr. mokytoja

Chemija, tikyba, etika, verslo etika

Chemijos, tikybos mokytoja

15.

Juozas Šiupšinskas

Fizikos mokytojas metodininkas

Fizika

Fizikos mokytojas

16.

Irma Baidokienė

Informacinių technologijų profesijos mokytoja

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų mokytoja

17.

Irena Tarasevičienė

Chemijos mokytoja metodininkė Chemija Chemijos mokytoja

18.

Albinas Mortūnas

Žemės ūkio technikos vyr. profesijos mokytojas

Mašinų remontas, traktoriai ir žemės ūkio mašinos

Profesijos mokytojas

19.

Magdė Rutkauskienė

Gyvulininkystės pagrindų vyr. profesijos mokytoja, prekybos ir maisto ruošimo įrengimų mokytoja

Gyvulininkystės pagrindai, prekybos įrengimai

Profesijos mokytoja

20.

Nijolė Mataitienė

Maisto ruošimo vyr. profesijos mokytoja, prancūzų kalbos vyr. mokytoja

Užsienio k. (prancūzų k.), maisto ruošimo technologija

Prancūzų k. mokytoja, profesijos mokytoja

21.

Ksavera Purvinienė

Maisto ruošimo profesijos mokytoja

Maisto ruošimo technologija

Profesijos mokytoja

22.

Ina Nedzinskienė

Estetikos mokytoja

Estetika

Bibliotekos vedėja

23.

Petras Grėbliauskas

Geografijos vyr. mokytojas

Geografija

Geografijos mokytojas

24.

Edita Gramienė

Istorijos vyr. mokytoja

Istorija

Istorijos mokytoja

25.

Irena Kašėtienė

Ekonomikos dalykų vyr. profesijos mokytoja

Ekonomikos ir verslo pagrindai, biznio ekonomika

Profesijos mokytoja

26.

Simona Kašelionienė

Ekonomikos vyr. mokytoja

Ekonomikos ir verslo pagrindai, marketingo pagrindai

Profesijos mokytoja

27.

Modestas Lapinskas

Vyr. profesijos mokytojas

Statybos darbų mechanizavimas, žemės ūkio mašinos

Profesijos mokytojas

28.

Lina Viršilienė

Profesijos mokytoja metodininkė

Želdinių projektavimas, ekologija, projektinė veikla

Profesijos mokytoja metodininkė

 

       

29.

Aldona Marcinkevičienė

Augalininkystės mokytoja metodininkė

Augalų apsauga, vaisių laikymas, sodininkystė, civilinė sauga

Profesijos mokytoja metodininkė

30.

Kęstutis Kyguolis

Statybos darbų profesijos mokytojas

Statybos darbų technologija

 

Profesijos mokytojas

 
31. Nijolė Venskūnienė Techninės braižybos mokytoja Techninė braižyba Profesijos mokytoja
32. Gintarė Šimakauskaitė Dailės mokytoja Dailė Mokytoja
33. Iga Paulauskienė Siuvimo darbų profesijos mokytoja Siuvimo darbų tecnologija Profesijos mokytoja

 

Mokyklos partneriai