ŠIMTADIENIS

Š I M T A D I E N I S

2017 m. vasario 24 d. 12 val. įvyko ABITURIENTŲ ŠIMTADIENIS. Susirinko dvyliktokai, jų draugai vienuoliktokai, mokytojai. Šventės metu dvyliktokai atliko jiems skirtas užduotis, kurias vertino mokytojų komisija. Jiems buvo įteikti pusatestačiai.

Abiturientai dėkojo mokytojams ir savo jaunesniems draugams už šventę. Vienuoliktokai abiturientams dovanojo mokyklos ansamblio koncertą.

 

 

 

 

Mokyklos partneriai