NAUJA PRIĖMIMO Į PROFESINES MOKYKLAS TVARKA

NAUJA PRIĖMIMO Į PROFESINES MOKYKLAS TVARKA

        Šiemet (2017 m.) pasikeitė priėmimo į profesines mokyklas tvarka. Stojimas į profesines mokyklas vyksta centralizuotai, internetu. Birželio 1 d. prasidėjęs priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti sistemą 

LAMA BPO

Pagrindinis priėmimas į profesines mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d. Likus laisvų vietų, bus skelbiamas papildomas priėmimas, kuris baigsis rugsėjo 15 d. 

 

Stojančiųjų priėmimą reglamentuojantys dokumentai:

PRIĖMIMO Į VALSTYBINES PROFESINES MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

2017 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI:

Veiksmai Data
Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. birželio 1 d.  – 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017 m. rugpjūčio 25 d. – 2017 m. rugpjūčio 30 d.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. rugpjūčio 31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d.
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis  paskelbimas iki 2017 m. rugsėjo 11 d.
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017 m. rugsėjo 12 d. – 2017 m. rugsėjo 15 d.
 

 

Mokyklos partneriai