NUO 2019 M. SAUSIO 1 D. BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

NUO 2019 M. SAUSIO 1 D. BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1033 „Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir valstybės turto investavimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-961 „Dėl biudžetinės įstaigos Simno žemės ūkio mokyklos pertvarkymo“ nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Simno žemės ūkio mokykla, juridinio asmens kodas: 190961163, buveinės adresas Alytaus r. sav., Simnas, Ateities g. 10, pertvarkoma į viešąją įstaigą Simno žemės ūkio mokykla. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Po pertvarkymo, valstybės, kaip savininko teises ir pareigas, įgyvendins Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas – 188603091, buveinės adresas Vilnius, A. Volano g. 2.

Su įstatais ir praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis, galima susipažinti Simno žemės ūkio mokyklos internetiniame puslapyje www.simnozum.lt skyriuje Ataskaitos

 

 

Mokyklos partneriai