PIRMAKURSIŲ KRIKŠTYNOS

         Mokiniams grįžus po vasaros atostogų, pirmieji tradiciniai renginiai mokykloje - mokytojų dienos paminėjimas ir pirmakursių krikštynos. Pagrindinis mokykloje įvykusių krikštynų tikslas - supažindinti pirmakursius su „rašytomis ir nerašytomis“ mokyklos taisyklėmis, juos padrąsinti bei visiems geriau susipažinti. Tai jaudinantis momentas antrakursiams, nes jie - renginio šeimininkai. Krikštynų metu pirmakursiai turėjo kūrybingai, neįprastai, išradingai atlikti įvairiausias užduotis. Atlikdami užduotis būsimi „fuksai“ rodė matematinius gebėjimus, loginio mąstymo tikslingumą, orientacijos greitumą, muzikinį išprusimą, literatūrinį kūrybingumą.

        Atlikus užduotis paaiškėjo, jog mokyklos naujokai daug ką žino, moka, o ko nežino per trejus mokslo metus, betrindami mokyklos suolus, išmoks. Vėliau pirmakursiai kartojo priesaikos žodžius, pasižadėjo mokytojams ir antrakursiams.

        Taigi, pirmakursiai tapo pilnateisiais Simno  žemės ūkio mokyklos bendruomenės nariais - fuksais.

        

 

 

 

 

 

 

Mokyklos partneriai