PRANEŠIMAS APIE SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

PRANEŠIMAS APIE SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

      Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu ir įgyvendindami Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, 14.3 papunktį ir 15 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 418 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Simno žemės ūkio mokyklą“ pranešame, kad yra parengtas Simno žemės ūkio mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas.

      Reorganizuojama viešoji įstaiga Simno žemės ūkio mokykla, kurios teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r. sav.; juridinio asmens kodas – 190961163; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

      Reorganizavime dalyvauja viešoji įstaiga Alytaus profesinio rengimo centras, kurio teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Putinų g. 40, Alytus; juridinio asmens kodas – 300039337; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

      Simno žemės ūkio mokykla reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Alytaus profesinio rengimo centro. Po reorganizavimo pasibaigianti viešoji įstaiga Simno žemės ūkio mokykla. PO reorganizavimo veiksianti viešoji įstaiga Alytaus profesinio rengimo centras perima Simno žemės ūkio mokyklos teises ir pareigas nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

      Su Simno žemės ūkio mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašu, Alytaus profesinio rengimo centro įstatų projektu, Simno žemės ūkio mokyklos, Alytaus profesinio rengimo centro praėjusių trejų metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti Simno žemės ūkio mokyklos buveinėje (Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r. sav.) darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (pietų pertrauka nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min.) ir Alytaus profesinio rengimo centro buveinėje (Putinų g. 40, Alytus) darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (pietų pertrauka nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 45 min.).

 

 

Mokyklos partneriai