SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA 2019 – 2020 MOKSLO METAIS KVIEČIA MOKYTIS!

SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

2019 – 2020 mokslo metais kviečia mokytis

 

Įgijusius vidurinį išsilavinimą:

 • Automobilių mechaniko specialybės (2 metai)
 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės (2 metai)

 

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą:

 • Virėjo specialybės (3 metai)
 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės (3 metai)

 

Priimami mokytis į 9 (I gimnazijos) ir 10 (II gimnazijos) bendrojo ugdymo klases (be specialybės).

 

 

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, priėmimas vykdomas per LAMA BPO informacinę sistemą http://profesinis.lamabpo.lt/ nuo 2019 m. birželio 2 d.

 

Stojančiųjų prašymų priimti mokytis teikimas per LAMA BPO informacinę sistemą, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas Simno žemės ūkio mokykloje, Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r. sav.

Informacija telefonu – 8 315 60 230 arba el. paštu: mokykla@simnozum.lt arba mokyklos svetainėje www.simnozum.lt

 

Reikalingi dokumentai:

 

Stojantieji mokytis į pagrindinio ugdymo programas pateikia:

 • 8 ar 9 klasės baigimo dokumentą;
 • Sveikatos pažymėjimą (027 -1/a forma);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • 2 nuotraukas (3 x 4 cm).

 

Stojantieji mokytis pagal profesinio mokymo programas pateikia:

 • Įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
 • Sveikatos pažymėjimą (086/a forma);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • 2 nuotraukas (3 x 4 cm).

 

2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

Pagrindinis priėmimas

Veiksmai

Data

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 1 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

 

 

Kviečiame mokytis!

 

Mokyklos partneriai