Mokyklos darbuotojų einamųjų metų užduotys

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

2017 METAI

 

Eil. Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas

Pareigos

 

1

 Radžiukynas Gintautas

 Direktorius

 

2

 Majauskienė Laima

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

3

 Dimša Artūras

 Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

 

4

 Kyguolienė Lina

 Vyr. finansininkė

 

5

 Daniulevičius Kęstutis

 Praktinio mokymo vadovas

 

6

 Šiupšinskas Juozas

 Informacinių technologijų specialistas

 

7

 Kamarauskaitė Asta

 Sekretorė

 

8

 Kamarauskaitė Asta

 Buhalterė

 

9

 Mikelkevičius Stasys

 Bendrabučio administratorius

 

10

 Nedzinskienė Ina

 Bibliotekininkė

 

11

 Vištartienė Aušra

 Projektų vadovė

 

12

 Surdokienė Ilona

 Projektų vadovė

 

13

 Venskūnienė Nijolė

 Personalo specialistė

 

14

 Venskūnienė Nijolė

 Archyvarė

 

15

 Kvedaravičienė Lina

 Valgyklos vedėja

 

16

 Butrimas Donatas

 Mokomojo ūkio vedėjas

 

17

 Miliauskienė Kristina

 Bendrabučio auklėtoja

 

18

 Kašelionis Vitas

 Vairavimo instruktorius

 

19

 Kubilius Jonas

 Vairuotojas

 

20

 Kyguolis Kęstutis

 Vairuotojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos partneriai