Naudingos interneto svetainės

NAUDINGOS INTERNETO SVETAINĖS

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija– http://www.smm.lt

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS)– http://www.aikos.smm.lt

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė - http://www.mukis.lt

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras– http://www.kpmpc.lt

Švietimo valdymo informacinė sistema– http://www.svis.smm.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras- http://www.svietimopagalba.lt

Mokslas ir studijos Lietuvoje– http://www.mokslas.lt

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) - http://www.mosta.lt

Nacionalinis egzaminų centras– http://www.egzaminai.lt

Viskas apie studijas Lietuvoje- http://www.studijos.lt
 

Studijų kokybės vertinimo centras- http://www.skvc.lt

Elektroninis leidinys abiturientams- http://www.kurstudijuoti.lt
 

Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas (profesinis informavimas ir konsultavimas)– http://www.euroguidance.lt

Studijų užsienyje informacijos centras- http://eac.osf.lt/eu
 

Švietimo mainų paramos fondas- http://www.smpf.lt
 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti–http://www.lamabpo.lt
 

VšĮ “Švietimo tinklas”- švietimo naujienos- http://www.tinklas.lt
 

Lietuvos darbo birža– http://www.ldb.lt
 

Valstybinis studijų fondas- http://www.vsf.lt
 

Personalo paieškos ir atrankos paslaugos Europoje- http://www.cvonline.lt
 

Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną, karjeros patarimai- http://www.cvbankas.lt
 

Europass projektas- vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai- http://www.europass.lt

Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas- http://ec.europa.eu/ploteus

Ekonominio švietimo sklaidos centras- http://www.essc.lt
 

Švietimo kaitos fondas- http://skf.osf.lt
 

Šiuolaikinių didaktikų centras- http://www.sdcentras.lt
 

Švietimo informacinių technologijų centras- http://www.ipc.lt
 

Švietimo portalas- http://portalas.emokykla.lt
 

Europos jaunimo portalas- http://www.eurodesk.lt
 

Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras- http://www.sac.smm.lt/

 

 

Mokyklos partneriai