Stojantiems

STOJANTIEJI PRIĖMIMO KOMISIJAI PATEIKIA:

1. Prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta mokymo programa;

2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);

3. Sveikatos pažymėjimus (086/a ir 027-1/a formos);

4. Dvi fotonuotraukas (3×4 cm);

5. Pasą, asmens tapatybės kortelę (kopijas);

6. Mokyklos pažymą apie užsienio kalbos kalbinės kompetencijos lygį (baigusiems pagrindinio ugdymo programą);

7. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas dėl specialiojo ugdymosi, švietimo pagalbos skyrimo mokyklų pažymas apie baigiamosios klasės bendrojo ugdymo dalyko (-ų) programos (-ų) pritaikymą bei mokymosi pasiekimus (ko išmoko).

 

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO KOMISIJA DARBĄ PRADĖS 2017-06-20

DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį – 9.00 val. – 16 val.

Penktadienį – 9.00 val. – 14 val.

Mokyklos partneriai