Vykdomi projektai

 

                                         2018 m. projektai

 

Finansuojami projektai Lietuvos šimtmečiui paminėtI

Simno sporto klubas „Ąžuolas“ dalyvavo skelbtame kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų konkurse.  Pateikti projektai „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos.

 

 

 

 

ANKSTESNI PROJEKTAI

 

 

 

STAŽUOTĖS ĮSPŪDŽIAI

 

Simno žemės ūkio mokyklos apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai Leonardo da Vinci programos projekte "Stažuotės ES - sėkmingos karjeros pradžia"Nr. LLP-LdT-IVT-2013-LT-0841 partnerio teisėmis 2013-09 - 2014-05  tobulino žinias ir gebėjimus Maltoje, Lenkijoje, Vengrijoje.

 

Projekto tikslas – tobulinti mokinių praktinius įgūdžius bei gebėjimus statybų sektoriuje. Stažuotės dalyviai – Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos, Marijampolės profesinio rengimo centro, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos, Simno žemės ūkio mokyklos mokiniai. 

Vaikinai  susipažino ne tik su naujomis statybos darbų technologijomis, bet ir tobulino užsienio kalbos gebėjimus, domėjosi šalių tradicijomis, kultūra, turiningai leido laisvalaikį.

 

Mokiniams įteikti Europass mobilumo dokumentai ir pažymėjimai.

 

Dotacijos gavėjas - Veisiejų technologijos ir verslo mokykla.

 

 

 

 

Leonardo da Vinci mobilumo projektas  „Mokinių judumo kokybės gerinimas 
remiantis ES patirtimi“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0880

 

STAŽUOTĖ OLANDIJOJE

 

2013-2014 m.m. metais Marijampolės profesinio rengimo centras vykdo Leonardo da Vinči programos (VETPRO) projektą ,,Mokinių judumo kokybės gerinimas remiantis ES patirtimi’’Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0880. Vyr. profesijos mokytoja Nijolė Mataitienė  balandžio 06-12 dienomis stažavosi Olandijoje. Tikslas -  aplankyti keturias profesinio rengimo įstaigas ir išnagrinėti jų praktinio mokymo specifiką. Baigiantis stažuotei įvyko seminaras ,,Moksleivių praktikų planavimas ir organizavimas Nyderlanduose ir Lietuvoje.” Teko pripažinti, kad Olandijoje paktinio mokymo sąlygos yra puikios. Mokyklose ir įmonėse bei technikos centruose, kuriuose vyksta praktinis mokymas, gausu technikos ir visų reikalingų mechanizmų bei priemonių. Lietuva taip pat gali taikyti olandų praktinio mokymo modelį profesinio mokymo įstaigose.

Olandija - šalis, kurioje išvystytas žemės ūkis. Įsitikinome matydami puikias ganyklas, gerai įmitusius naminius gyvulius: galvijus, arklius, avis, ožkas, ponius ir daugybę paukščių.Visur mus supo nuostabus gamtovaizdis ir daugybė gėlių.

Olandijoje profesinis mokymas yra 4 lygių. Privalomas tik pirmasis. Dauguma besimokančių baigia trečią pakopą, o gabiausi - ketvirtą.

Aplankėme Citaverde College, AOC Terra, Wellantcollege, Gorinchem mokyklas ir įmones bei technikos centrus, kuriuose olandų ir kitų šalių mokiniai atlieka praktiką. Olandų profesinių mokyklų auklėtiniai viso mokymosi metu turi dienas, kai vyksta tik praktinis mokymas. Praktinio mokymo užsiėmimai gali vykti mokykloje. Žemesnėse pakopose dažniausiai praktiniam mokymui skiriama 1-2 dienos ir 3-4 dienos teoriniam. Trečiame ir ketvirtame kursuose praktiniam mokymui skiriama 3-4 dienos.

AOC Terra mokykloje aplankėme, kuriame yra apie 100 arklių. Čia rengiami arklių prižiūrėtojai ir arklių sporto atstovai. Mokykla turi visas sąlygas auginti puikius žirgus ir ruošti šios srities specialistus.

Didžiausią įspūdį padarė šiltnamių gausa ir dydis. Juose taip pat gali atlikti praktiką Olandijos ir užsienio šalių mokiniai.

 

Profesijos mokytojų stažuotė Ispanijoje

Įgyvendinant Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Mokinių judumo kokybės gerinimas remiantis ES patirtimi“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0880, Simno žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja Lina Viršilienė balandžio 23-30 dienomis stažavosi Ispanijoje Granados mieste Ayna regione.

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti mokymosi visą gyvenimą ir judumo strategijų įgyvendinimą profesinio ugdymo įstaigose. Šiuo projektu siekiama skatinti ir remti profesijos mokytojų ir specialistų nuolatinį mokymąsi, įgyjant naujų įgūdžių, skatinti profesinio rengimo specialistų ir darbo rinkos ryšius, siekiant patobulinti  mokymo praktikos kokybę, t.y. gerinti profesinio mokymo galimybes, prisitaikyti prie  besikeičiančių darbo rinkos poreikių.

Projekto partneris - Marijampolės profesinio rengimo centras. Prieš vizitą Marijampolės profesinio rengimo centre buvo organizuoti informaciniai susitikimai, kurių metu susipažinome ir aptarėme vizito tikslus, uždavinius. Iki vizito pradžios tobulinome anglų kalbos įgūdžius, atlikdami praktines užduotis. Išsamiai buvome supažindinti su vizito darbotvarke, kelione, apgyvendinimu ir kt.

Projekto dalyviais rūpinosi, vizitus į mokyklas ir įmones organizavo priimančioji organizacija „M.E.P. Europrojects Granada".

Pirmą dieną susitikome su priimančios organizacijos darbuotojais, kurie aptarė M.E.P. Europrojekto programą, supažindino su Ispanijos švietimo ir profesinio mokymo sistema. Diskusijos metu buvo aptarti Ispanijos bei Lietuvos profesinio mokymo panašumai ir skirtumai, pasidalinta patirtimi apie mokinių judumą.

Lankėmės „I.E.S. Virgen de las Nieves”mokykloje, kur susitikome su mokyklos administracija, profesijos mokytojais, specialistais, atsakingais darbuotojais už mokinių ir studentų praktikas. Susitikimo metu  galėjome stebėti teorinius ir praktinius mokinių užsiėmimus. Patiko šioje mokykloje auditorijų išdėstymas, šalia jų įrengtos gamybinės patalpos.

SusitikimoI.E.S. Angel Ganivet” mokykloje metu, diskutavome ir dalinomės patirtimi apie verslo bendrovių ir profesinio rengimo institucijų bendradarbiavimą, apie problemas, kylančias mokytojams ir mokiniams praktikų metu.

Žemės ūkio kompanijoje Agrolachar bei medžio apdirbimo įmonėje Carpinteria Naranjo susitikimų, pokalbių,  diskusijų metu aptarėme konkrečius mokinių  praktikų aspektus.

Laisvalaikiu tobulinome kultūrines kompetencijas: susipažinome su turtinga Andalūzijos sritimi, t.y didžiausiais miestais - Granada ir Malaga. Šios stažuotės metu turėjome puikią galimybę patobulinti ne tik profesines, bet ir socialines bei bendrakultūrines kompetencijas.

 

Profesijos mokytoja metodininkė Lina Viršilienė

 

Įspūdžiai iš stažuotės Lenkijoje

2014 metų kovo 9 – 15 dienomis Kauno SRC profesijos mokytojos Genė Rainienė ir Kristina Jucienė kartu su Marijampolės PRC profesijos mokytoju Narvydu Liaukumi bei Simno žemės ūkio mokyklos praktinio mokymo vadovu Kęstučiu Daniulevičiumi  dalyvavo Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projekto „Mokinių judumo kokybės gerinimas remiantis ES patirtimi“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0880 stažuotėje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego, Lenkijoje.

Stažuotės tikslas – susipažinti su internacionalizacija, Lenkijos profesinio mokymo sistema, mokinių praktikos organizavimu bei įvertinimu.

Pirmiausiai projekto dalyviai susitiko su mokyklos vadove, darbuotojais bei šio susitikimo metu aptarė ir suderino vizito programą. Atvykę svečiai susipažino su mokykla, apžiūrėjo praktinio mokymo dirbuves. Mokyklos vadovė pristatė Lenkijos profesinio rengimo sistemą: dalyviai aptarė Lenkijos ir Lietuvos profesinio rengimo sistemų panašumus ir skirtumus, susipažino su mokinių praktikos vertinimo metodika bei praktinių užduočių ruošimu.

Stažuotės metu dalyviai dalyvavo diskusijose  apie mokinių judumą, praktikų organizavimą Lenkijoje ir Lietuvoje, išsamiai aptarė su kokiais sunkumais susiduria mokiniai ir mokytojai praktikų metų, o taip pat verslo bendrovių ir profesinio rengimo institucijų bendradarbiavimo principus.

Svečiai iš Lietuvos nepraleido progos apsilankyti agroturistiniame ūkyje Niestume, mėsos įmonėje “Lenarcik”, žirgyne Krasne, Žemės ūkio ministerijoje Varšuvoje.

Laisvu nuo užsiėmimų metu visi dalyviai su dideliu entuziazmu keliavo po apylinkes ir gėrėjosi pavasario gamta.

Stažuotės metu projekto dalyviai patyrė daug gerų emocijų, tobulino kalbines anglų kalbos žinias, plėtė bendradarbiavimo, darbo komandose, IT įgūdžius bei įgijo tarptautinio judumo organizatoriaus kompetenciją.

Medžiaga atspindi tik dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei galimą informacijos panaudojimą.

 

 

 

Leonardo da Vinci programos projektas "Stažuotės ES - sėkmingos

karjeros pradžia"

Nr. LLP-LdT-IVT-2013-LT-0841

 

Simno žemės ūkio mokyklos apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai Leonardo da Vinci programos projekte "Stažuotės ES - sėkmingos karjeros pradžia"Nr. LLP-LdT-IVT-2013-LT-0841 partnerio teisėmis 2013-09 - 2014-05  tobulino žinias ir gebėjimus Maltoje, Lenkijoje, Vengrijoje. 

 

Projekto tikslas – tobulinti mokinių praktinius įgūdžius bei gebėjimus statybų sektoriuje. Stažuotės dalyviai – Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos, Marijampolės profesinio rengimo centro, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos, Simno žemės ūkio mokyklos mokiniai. 

Vaikinai  susipažino ne tik su naujomis statybos darbų technologijomis, bet ir tobulino užsienio kalbos gebėjimus, domėjosi šalių tradicijomis, kultūra, turiningai leido laisvalaikį.

 

Mokiniams įteikti Europass mobilumo dokumentai ir pažymėjimai.

 

Dotacijos gavėjas - Veisiejų technologijos ir verslo mokykla. 
 

Mokyklos partneriai